Strona główna / Artykuły

» Artykuły

Xingyiquan (część 5)

Xingyiquan (część 5)

Ucząc się technik pięści Xingyiquan zaczynamy zawsze od Pi quan, które jest techniką podstawową, również w tym znaczeniu, że każde następne techniki biorą od niej swój początek. Pi quan jest zatem techniką wyjściową dla Beng quan, Zuan quan, Pao quan i Heng quan.

Xingyiquan (część 4)

Xingyiquan (część 4)

Mentalność Xingyiquan nakazuje „zerwać się do walki jak wiatr, lecieć niczym strzała, być stale szybszym i szybszym, dopóki twój przeciwnik nie wypadnie z gry” (Qi ru feng luo ru jian da dao hai xian man), dlatego też, nie bez przyczyny mówi się, iż Xingyi uczy zdecydowania.

Xingyiquan (część 3)

Xingyiquan (część 3)

Podstawowa idea wewnętrznych sztuk walki – osiąganie bezruchu w ruchu i zachowanie ruchu w bezruchu – wynika bezpośrednio z zasady yin-yang. Tak jak cała natura dąży do zachowania równowagi między yin i yang, tak człowiek pragnący skoordynować ciało i umysł musi się nauczyć rozróżniać bezruch od ruchu.

Xingyiquan (część 2)

Xingyiquan (część 2)

Xingyiquan jest złożonym systemem walki jak również systemem zdrowotnym. W Kung Fu nacisk kładziony na wzmacnianie zdrowia jest zasadą o fundamentalnym znaczeniu. Dość wyświechtane u nas powiedzenie „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w chińskich systemach przekłada się dosłownie.

Xingyiquan (część 1)

Xingyiquan (część 1)

Xingyiquan to kwintesencja ducha walki. Twarda siła równoważona wewnętrzną miękkością znajduje wyładowanie w błyskawicznym ruchu zwartego ciała. W tradycyjnym podziale na style zewnętrzne i wewnętrzne, Xingyiquan, podobnie, jak Baguazhang i Taijiquan zaliczamy do tych ostatnich. Jego pierwowzorem był Liuhequan, styl Sześciu Harmonii praktykowany w Shaolin. Sztuka Xinyiquan kształtowała się przez wiele pokoleń początkowo w prowincji Shanxi, później w Hebei, a kolejni mistrzowie wprowadzali nowe elementy, tak charakterystyczne dla współczesnego Xingyi.